Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Spotkanie doradców zawodowych


 

postheadericon Nabór na stanowisko psychologa


 

postheadericon Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”

W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze – Jan Pawluch, starszy wizytator Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach – Ewa Borys, Radna Rady Miasta Zabrze – Elżbieta Adach, przedstawiciele Wydziału Oświaty, Policji i Straży Miejskiej, a także dyrektorzy miejskich placówek oraz szkół.

W tegorocznej kampanii wzięły udział 54 placówki oświatowe, w tym: 30 Szkoły Podstawowe i 22 Szkoły Gimnazjalne, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 oraz Miejska Bursa Szkolna.

Łącznie wszelkimi działaniami profilaktycznymi zostało objętych 9472 uczniów oraz 2098 osób dorosłych. W trakcie trwania kampanii młodzież uczestniczyła w licznych konkursach, które miały na celu rozwijanie różnych umiejętności, możliwości i zainteresowań młodych ludzi.

Jak co roku wielu naszych zabrzańskich uczniów zostało nagrodzonych za udział
w konkursach. W tym roku mieliśmy 26 laureatów:

Weronika Doroch – Szkoła Podstawowa nr 1

Julia Wyderka – Szkoła Podstawowa nr 5

Jakub Zajączkowski – Szkoła Podstawowa nr 7

Kinga Waktor – Szkoła Podstawowa nr 8

Krzysztof Franke – Szkoła Podstawowa nr 16

Zuzia Sucharnik – Szkoła Podstawowa nr 18

Błażej Wawrzyniak – Szkoła Podstawowa nr 21

Julia Kielar – Szkoła Podstawowa nr 22

Martyna Dzumyk – Szkoła Podstawowa nr 24

Anna Juraszczyk – Szkoła Podstawowa nr 28

Amelia Mołdawa – Szkoła Podstawowa nr 30

Julia Wróbel – Szkoła Podstawowa nr 35

Miriam Dodak – Szkoła Podstawowa nr 36

Aleksy Grabarczyk – Szkoła Podstawowa nr 36

Maja Czajkowska – Szkoła Podstawowa nr 43

Eliza Bartosiewicz – Szkoła Podstawowa nr 46

Wioletta Krupa – Zespół Szkół Specjalnych nr 38

Armondo Pawłowski – Zespół Szkół Specjalnych nr 39

Zosia Orzechowska – Zespół Szkół Katolickich

Aleksandra Kościuk – Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3

Kinga Więcek – Gimnazjum nr 3

Wiktoria Klyszcz – Gimnazjum nr 10

Kamil Zemła – Gimnazjum nr 13

Nikola Korsieko – Gimnazjum nr 17

Małgorzata Kuchta – Gimnazjum nr 20

Samantha Bartyla – Gimnazjum nr 29


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

W trakcie trwania uroczystości Prezydent Miasta Zabrze - Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała podziękowanie od organizatorów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” za wkład i zaangażowanie w organizację przedsięwzięć krzewiących trzeźwość oraz prozdrowotne i prospołeczne postawy wśród młodych Polaków.

Serdecznie dziękujemy uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu oraz grupie tanecznej „Alarm” oraz „Elektra” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabrzu za oprawę artystyczną spotkania, a Pawłowi Kurzelowskiemu, ucznia Liceum Ogólnokształcącego nr 3, za jego poprowadzenie.

Koordynatorami Kampanii na terenie miasta Zabrze są:

Urszula Koszutska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,

Janina Wysocka – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,

Jan Szulik – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu.


Koordynatorzy Miasta Zabrze

Jan Szulik, Urszula Koszutska i Janina WysockaPoprawiony (czwartek, 16 listopada 2017 17:11)

 

postheadericon Nabór na stanowisko psychologa


Poprawiony (wtorek, 21 listopada 2017 16:06)

 

postheadericon Spotkanie doradców zawodowych


 
Więcej artykułów…