Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Dyrektorzy Szk Ponadgimnazjalnych w Zabrzu

Informujemy, e w dniach 23 lub 24 kwietnia 2012 r. (poniedziaek lub wtorek)
w godzinach 10.00 ? 13.00 odbd si comiesiczne spotkania pedagogw, psychologw szk ponadgimnazjalnych suce omawianiu / konsultowaniu biecych spraw z obszaru pedagogiki szkolnej oraz spraw wychowawczych, na ktre serdecznie zapraszamy. Spotkania prowadzi mgr Alicja Pawlisz ? Opieczonek, psycholog. W spotkaniu mog uczestniczy rwnie wychowawcy klas zainteresowani powysz tematyk.

Prosimy o telefoniczne zgoszenie uczestnictwa w rejestracji Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu, telefon 32 271 19 51.

Serdecznie zapraszam

Urszula Koszutska

Dyrektor Poradni

Psychologiczno ? Pedagogicznej
w Zabrzu

 

postheadericon Do Dyrektorw szk Podstawowych i Gimnazjalnych w Zabrzu

W zwizku z rozpoczciem kolejnej edycji Oglnopolskiej Kampanii Profilaktycznej ?Zachowaj Trzewy Umys? 2012 informujemy, e szkolenie koordynatorw szkolnych wraz z rozdaniem materiaw potrzebnych do realizacji programu, odbdzie si dnia 25.04.2012 r. o godzinie 12, w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu ul. 3-go Maja 91.

 Zapraszaj koordynatorzy programu w miecie Zabrze:

Koordynator ds. Rozwizywania

Problemw Alkoholowych Miasta Zabrze ? Jan Szulik

Dyrektor PPP Urszula Koszutska

Psycholog Janina Wysocka


Poprawiony (środa, 18 kwietnia 2012 14:43)

 

postheadericon Rozwj psychoseksualny dzieci i modziey. Prawidowoci i problemy

Dnia 11 kwietnia 2012 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu odbyy si warsztaty pt. ?Rozwj psychoseksualny dzieci i modziey. Prawidowoci i problemy?.


Szkolenie prowadzi znany i ceniony w rodowisku owiatowym pedagog i seksuolog Wiesaw Sokoluk.


Treci pozwoliy uczestnikom szerzej spojrze na problemy zwizane z okresem adolescencji. Umoliwiy rwnie wzbogacenie warsztatu metodycznego pedagogom, psychologom, nauczycielom/wychowawcom.


 

postheadericon wiatowy Dzie Wiedzy na Temat Autyzmu

Dnia 2 kwietnia obchodzimy wiatowy Dzie Wiedzy na Temat Autyzmu.
Na caym  wiecie, w rnych miejscach, bd owietlone budynki na niebiesko w ramach akcji ?LIGHT IT UP BLUE?.Nasza placwka z caego serca przycza si do tego wspaniaego przedsiwzicia. Rol niebieskiego wiateka bd speniay niebieskie wsteczki, a take niebieskie okna w naszej zabrzaskiej poradni.


Zapraszamy take Rodzicw do spotka z naszymi pracownikami, po wczeniejszej rejestracji ( 32 271 19 51.)


Serdecznie pozdrawiam

Urszula Koszutska

Dyrektor Poradni

Psychologiczno ? Pedagogicznej
w Zabrzu

Poprawiony (piątek, 30 marca 2012 07:58)

 

postheadericon Zrozumie dziecko zamknite w autyzm.

Od blisko 70 lat, czyli od momentu gdy zosta opisany przez amerykaskiego psychiatr Leo Kannera, a nastpnie austriackiego pediatr Hansa Aspergera, autyzm wci pozostaje najmniej poznanym i najbardziej tajemniczym zaburzeniem rozwoju psychicznego dziecka. Naukowcy wiedz ju co prawda duo wicej na temat istoty tej choroby, ni w latach 40-tych i wypracowano take wiele metod terapii dzieci z autyzmem, wci jednak w parze ze wzrostem wiedzy na ten temat wrd naukowcw i terapeutw nie idzie niestety wzrost wiadomoci spoecznej, co w wielu przypadkach skutkuje zepchniciem na margines ycia dzieci dotknitych tym zaburzeniem, a czsto take ich  najbliszych. Dnia 2 kwietna, obchodzimy wiatowy Dzie Wiedzy na temat Autyzmu ustanowiony po to, aby zwrci uwag na potrzeby dzieci z autyzmem oraz ich opiekunw i poszerza wiedz na temat potrzeb i trudnoci z jakimi borykaj si oni w codziennej egzystencji.


Poprawiony (piątek, 30 marca 2012 08:02)

Więcej…

 
Więcej artykułów…