Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Uroczyste podsumowanie Oglnopolskiej Kampanii Profilaktycznej ?Zachowaj Trzewy Umys"

W Miejskim Orodku Kultury w Zabrzu, odbyo si uroczyste podsumowanie Oglnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt: ?Zachowaj Trzewy Umys 2015?, zorganizowane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Zabrzu. Uroczysto t uwietnili zaproszeni gocie: Wiceprezydent Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, Zastpca Naczelnika Wydziau Owiaty Ewa Wolnica, Dyrektor Delegatury Kuratorium Owiaty w Gliwicach Jadwiga Krliczek, Naczelnik Wydziau Ochrony Zdrowia i Polityki Spoecznej Czesawa Winecka, oraz przedstawiciele policji i stray miejskiej.

   

W tegorocznej Kampanii Profilaktycznej pt.: ?Zachowaj Trzewy Umys 2015?, ktra bya realizowana pod hasem "Zagrajmy w jednej druynie", wzio udzia 46 placwek owiatowych, w tym: 26 Szk Podstawowych i 20 Szk Gimnazjalnych.  Koordynatorami dziaa na terenie miasta Zabrze s:
Urszula Koszutska
? Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
Janina Wysocka
? psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
Jan Szulik
? Koordynator ds. Uzalenie przy Urzdzie Miejskim w Zabrzu.

cznie wszelkimi dziaaniami profilaktycznymi zostao objtych 8312 uczniw oraz 1878 osb dorosych: rodzicw, sprzedawcw, kierowcw i nauczycieli. Podczas trwania kampanii profilaktycznej modzie uczestniczya w licznych konkursach, ktre miay na celu rozwijanie rnych umiejtnoci, moliwoci i zainteresowa modych ludzi. Zwracano uwag na przekaz informacji, e warto prosi o pomoc i warto pomaga, a take na motywacj do wspdziaania z innymi. Kadziono rwnie nacisk na problemy zwizane ze szkodliwym dziaaniem rodkw odurzajcych.

Podczas uroczystego podsumowania mielimy przyjemno zobaczy przedstawienie Szkoy Podstawowej nr 14 pt. "Czerwony kapturek" oraz scenki o charakterze profilaktycznym zaprezentowane przez uczniw Zespou Szk Specjalnych Nr 39, a take, wystpy zespou tanecznego D'EFEKT i zespou wokalnego z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 3.


Jak co roku, wielu naszych zabrzaskich uczniw zostao nagrodzonych za udzia w konkursach plastycznych, literackich i sportowych. W tym roku mielimy 31 laureatw. Pena lista laureatw oraz zdjcia z tej sympatycznej uroczystoci znajduj si na stronie www.pppzabrze.pl w zakadce "Zachowaj Trzewy Umys" oraz na naszym facebooku. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Podczas uroczystego podsumowania Oglnopolskiej Kampanii Profilaktycznej "Zachowaj Trzewy Umys" wrczono dla Prezydent Miasta Zabrze - Magorzaty Maki-Szulik Zoty Certyfikat za zaangaowanie i dziaania na rzecz wspierania nowoczesnej profilaktyki na terenie Samorzdu.

Poprawiony (czwartek, 21 stycznia 2016 10:56)

 

postheadericon Dzie Babci i Dziadka 21. i 22.01.2016 r.


 

postheadericon Punkt Nieodpatnej Pomocy Prawnej


Poprawiony (wtorek, 19 stycznia 2016 11:51)

 

postheadericon Uwaga!

W zwizku z zmian operatora telefonicznego nr 32 370 22 40 bdzie nieczynny do dnia 29.01.2016 r. Po tym terminie kontakt na w/w numer zostanie wznowiony. Serdecznie przepraszamy za wynike utrudnienia.

Prosimy o kontakt z Poradni na numery:

32 2711951

883315363

Poprawiony (piątek, 15 stycznia 2016 12:22)

 

postheadericon Uwaga!

W związku z zmianą operatora telefonicznego nr 32 370 22 40 będzie nieczynny do dnia 29.01.2016 r. Po tym terminie kontakt na w/w numer zostanie wznowiony. Serdecznie przepraszamy za wynikłe utrudnienia.

Prosimy o kontakt z Poradnią na numery:

32 2711951

883315363

Poprawiony (piątek, 15 stycznia 2016 12:22)

 
Więcej artykułów…