Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatoweHAJERY 2016

{ppgallery}stories/27{/ppgallery}? Psychologia a Medycyna 04.11.2016 r. ?

{ppgallery}stories/26{/ppgallery}?Heppening 09.04.2015 r. - Autyzm w chmury?

{ppgallery}stories/24{/ppgallery}


?Zachowaj Trzewy Umys - 2014?

{ppgallery}stories/23{/ppgallery}


?Zachowaj Trzewy Umys - 2012?

{ppgallery}stories/22{/ppgallery}


"Psychologia a Medycyna"

{ppgallery}stories/21{/ppgallery}


"Spotkania Pokole"

{ppgallery}stories/20{/ppgallery}


"Przejcie dziecka z przedszkola do szkoy ? dobrym dowiadczeniem"

{ppgallery}stories/19{/ppgallery}


"Doradztwo Szyte Na Miar"

{ppgallery}stories/18{/ppgallery}


"Modziecza Nielekko Bytu"

{ppgallery}stories/17{/ppgallery}


?10-lecie Kampanii Zachowaj Trzewy Umys w Zabrzu?

{ppgallery}stories/16{/ppgallery}


?ZDOBYWAMY WIEDZ NA POZIOMIE?

{ppgallery}stories/15{/ppgallery}


Szkolenie na temat pracy z uczniem implantowanym

{ppgallery}stories/14{/ppgallery}


Konferencja "Mistrzowie Strategii" - 19 padziernika 2011 r.

{ppgallery}stories/13{/ppgallery}


Realizujemy rozporzdzenie o pomocy psychologiczno ? pedagogicznej - 21.09.2011 r.

{ppgallery}stories/12{/ppgallery}


Konferencja pt. "Niezastpieni dziadkowie" w ramach IV Metropolitalnego wita Rodziny - 27.05.2011 r.

{ppgallery}stories/11{/ppgallery}


Rozpoczcie X-tej Oglnopolskiek Kampanii Profilaktycznej pt. ''Zachowaj Trzewy Umys" - 27.04.2011 r.

{ppgallery}stories/10{/ppgallery}


Konferencja - ?Formy pomocy skierowane do dziecka niepenosprawnego i jego rodziny? - 27.10.2010 r.

{ppgallery}stories/09{/ppgallery}


Jubileuszowa Oglnopolska Kampania Profilaktyczna

{ppgallery}stories/08{/ppgallery}


Podsumowanie Kampanii Zachowaj Trzezwy Umysl 19.01.2010 r.

{ppgallery}stories/07{/ppgallery}


Targi edukacyjne 2009

{ppgallery}stories/06{/ppgallery}


Konferencja szkoleniowa Dzieci trudne do kochania 13.11.2009 r.

{ppgallery}stories/05{/ppgallery}


Fina oglnopolski kampanii profilaktycznej Nie pij, bo tak

{ppgallery}stories/04{/ppgallery}


Kampania 2007 Zachowaj Trzewy Umys

{ppgallery}stories/03{/ppgallery}


Konferencja "Model profilaktyki zintegrowanej i jego praktyczne zastosowania w profilaktyce problemw modziey"

{ppgallery}stories/02{/ppgallery}


Obchody 40-lecia oraz inauguracja nowej siedziby 22.09.2009 r.

{ppgallery}stories/01{/ppgallery}