Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe
Dbao o prawidowy rozwj dziecka jest misj kadego rodzica, opiekuna i nauczyciela. Jest to take misja i najistotniejsze zadanie Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu. W procesie wychowania i ksztatowania rozwoju modego czowieka rodzice i nauczyciele marz o tym, aby by wyposaeni w rnorodne umiejtnoci, ktre w istotny sposb bd wspieray ich dziaania na rzecz rozwoju dzieci i modziey.  Wielu nauczycieli posiada gotowo do pomagania uczniom, wielu rodzicw stara si intuicyjnie zrozumie zachowanie swoich dzieci, jedni i drudzy tworz wyobraenia na temat tego, co dzieje si w wewntrznym wiecie dziecka. Aby pomc w poznaniu, zrozumieniu, a take wpywaniu na mode pokolenie Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu proponuje Pastwu szerok ofert zaj warsztatowych, podczas ktrych mona nauczy si rnorodnych kompetencji wspierajcych rozwj dziecka. W kontakcie wychowawczym umiejtnoci interpersonalne, a take odpowiedni zasb wiedzy s wykorzystywane nie tylko do budowania satysfakcjonujcych relacji, ale rwnie do tworzenia warunkw do dobrego rozwoju. Proponujc nasze usugi zaley nam na tym, abymy wszyscy mogli ksztatowa takie umiejtnoci u wychowanka, aby wzrastaa jego zdolno do pomagania samemu sobie, a jego rozwj przebiega prawidowo i adekwatnie do moliwoci dziecicego umysu. Serdecznie zapraszamy do udziau w zaproponowanych programach i zajciach warsztatowych, ktre prowadzone s przez specjalistw Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu.

 


Dyrektor Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej w Zabrzu

Urszula Koszutska
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu ul.3-go Maja 93a

Poprawiony (poniedziałek, 14 września 2015 11:06)