Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu mieści si w budynku przy ul 3-go Maja 93a.

Pomoc w Poradni mogą uzyskać wszystkie dzieci do 7-go roku życia mieszkające w Zabrzu oraz dzieci starsze i modzie, bez względu na miejsce zamieszkania, jeżeli są uczniami zabrzańskich szkół.

Spotkanie z pracownikiem Poradni należy wcześniej umówić bd telefonicznie (patrz KONTAKT), bądź osobiście w sekretariacie Poradni. Przed przystąpieniem do badania bądź konsultacji pracownicy Poradni zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę na badanie obydwojga rodziców. Dokładniejsze informacje  oraz odpowiednie blankiety dostępne są w sekretariacie Poradni. Dziecko nie może być przyjęte bez zgody prawnego opiekuna. Zaleca się żeby przy pierwszej wizycie w Poradni zabrać ze sob wszystkie dotychczasowe wyniki bada lekarskich (np. wypisy ze szpitala, orzeczenia o niepełnosprawnosci) lub psychologicznych oraz Książeczkę Zdrowia dziecka.

Poradnia wszystkie usługi świadczy bezpłatnie.

Pena nazwa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Dyrektor mgr Urszula Koszutska
Wicedyrektor mgr Magorzata Boruc
NIP 648-110-19-46
REGON 000730997
Własność: Gmina Zabrze
Status: publiczne

Poprawiony (środa, 15 listopada 2017 12:04)